หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด
 
ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
 
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำ แหล่งสำรองน้ำ ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
 
พัฒนาระบบการตลาดกลางรองรับการเกษตร การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตที่เป็นระบบและเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
บำรุงและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
 
ส่งเสริมการพัฒนาสังคมครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทร และช่วยเหลือ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-681-086
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10