ข่าวสาร
สนทนา
บุคลากร
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

NEWS
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโพทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 16.27 น. โดย คุณ พรรณพา อุ่นอินต๊ะ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน