หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
นายชัยยุทธ ศรีรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
"พัฒนาทุกด้าน ประสานทุกหน่วยงาน ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ร่วมคิดและร่วมทำ พร้อมเดินตามพระราชา มีสุขถ้วนหน้า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.โพทะเล
สาธารณสุขในตำบลโพทะเล
ศาสนสถานในตำบลโพทะเล
การศึกษาในตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล
www.photalepc.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราวสุขทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
นายชัยยุทธ ศรีรักษ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โทรศัพท์ : 056-681-086
 
 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.8-สายเลียบคลอง-c61 [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.7-สายคลองชลประทาน-c58 [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.6-สายบ้านตาล-ทุ่งน้อย [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.6-สายซอยบ้านนางวิมล-จันทร์เชื้อ [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
   
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านตาล หมู่ [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 125 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 171 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 186 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 172 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน C61 ห [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพา [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำเเข็ง จำนวน ๓ รายการตามโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพา [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 8 เม.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
พจ 0023.2/ว 4670 ลว. 1 ธันวาคม 2 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4690 ลว 2 ธ.ค.65 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบบูรณาการ (พจ 0023.3/ว 4890 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4689 ลว 2 ธ.ค.65 มอบหมายอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม (พจ 0023.3/ว 4689 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4688 ลว 2 ธ.ค.65 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (พจ 0023.3/ว 4688 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว 4862 ลว 2 ธ.ค. 65 การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว 4683 ลว 2 ธ.ค. 65 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/13743 ลว1ธ.ค.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พจ0023.5/13743 ลว1ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4676 ลว 1 ธ.ค.65 แจ้งเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร (พจ 0023.3/ว 4676 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4662 ลว 1 ธ.ค.65 ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-2565 (พจ 0023.3/ว 4662 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4661 ลว 1 ธ.ค.65 การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (พจ 0023.3/ว 4661 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4660 ลว 1 ธ.ค.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พจ 0023.3/ว 4660 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4663 ลว 1 ธ.ค.65 การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) (พจ 0023.3/ว 4663 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/13701 ลว 1 ธ.ค.65 การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/13701 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4667 ลว 1 ธ.ค.65 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 4667 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ 13682 ลว 1 ธ.ค.65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ 13692 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4652 ลว 1 ธ.ค.65 ขยายเวลาการประกวด สุดยอดอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนครบร้อยละ 100 (พจ 0023.3/ว 4652 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4651 ลว 1 ธ.ค.65 ขยายกไหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ว 4651 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4647 ลว 30 พ.ย.65 การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับก่อวร้าง/ปรับปรุงถนน (พจ 0023.3/ว 4647 ลว 30 พ.ย.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 4646 ลว 30 พ.ย.65 รางคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (พจ 0023.3/ว 4646 ลว 30 พ.ย.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 4653 ลว 1 ธ.ค. 65 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2565 ลว 1 ธ.ค. 65  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
   
 
   
 
ทต.ทับคล้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับคล้อและประชาชนชุมชนสวนโพธิ์ร่วมประชุมสรุ [ 3 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกส่งน้ำประปา ให้ชาวบ้านเพื่อใช้ในการอุปโภค [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่ขวาง การประชุมพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.วังโมกข์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพั [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
ทต.เนินปอ กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เนินปอ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ ดำเนินการลงหินคลุก บริเวณซอยหนองเหยียบราบ, ซอยศรีวงค์ถึ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. จำนวน 4 เรื่อง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่ขวาง การประชุมพนักงาน ประจำเดิอนธันวาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.กำแพงดิน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินของตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.วังโมกข์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลื [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.สามง่าม ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดิน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.โรงช้าง โครงการจัดซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๕๐ แรงม้า [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.โรงช้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

พริกแกงเผ็ดและน้ำพริกทุกชนิด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพทะเล(แม่เฉลียว) หมู่ที่2  

วัดปากน้ำ  
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการแล้ว (4 ก.ค. 2564)    อ่าน 3504  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 139  ตอบ 0  
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 181  ตอบ 0  
   
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพทะล พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  คมนาคม
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 056-681-086 ต่อ 11
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-681-086
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.โพทะเล
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท์ : 056-681-086 โทรสาร : 056-681-086
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
จำนวนผู้เข้าชม 6,358,687 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10