องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร